Tovarniško nanešen sistem za zatesnitev parketa je sestavljen iz 7 medsebojno prilagojenih plasti v rahlo sijajni izvedbi.

Prva nega – lak ProStrong Finish

Priporo?amo, da prvo nego masivnega parketa iz deš?ic in 2-slojnega parketa prepustite strokovnjaku. Prva nega je namenjena impregnaciji sti?nih robov in s tem zmanjšuje prodiranje vode v les (ni potrebno pri WP Charisma, ki je tovarniško impregniran s Hydrostopom). ProStrong Finish sredstvo, je potrebno nanesti takoj potem, ko je parket položen in sicer na o?iš?eno, suho in brezprašno površino. Za ve? informacij vam je z veseljem na voljo vaš strokovnjak za polaganje parketa. Naknadno priporo?amo nego z loš?ilom.

Nega – loš?ilo ProStrong Polish

Loš?ilo Polish na vodni osnovi je posebej razvit proizvod za nego rahlo sijajne izvedbe parketa. 30-40ml na m2 nanesite na površino nerazred?enega v tankem in enakomernem sloju ter ga na hitro porazdelite s pomo?jo navlaženega pripomo?ka. Delovnega sredstva, navlaženega z loš?ilom, ni dovoljeno uporabljati na že posušenih delih površine, saj lahko nastanejo lise. Prekomerne koli?ine loš?ila ali luže takoj odstranite. Pri temperaturi prostora 20°C in vlagi 50% ter ob zadostnem prezra?evanju je površina pripravljena za uporabo po približno 30minutah. Nego z loš?ilom v privatnih prostorih uporabljajte po potrebi oz. po vsakem temeljitem ?iš?enju.

?iš?enje površin ProStrong

?iš?enje s ?istilom ProStrong Cleaner Pri tem pH nevtralnem ?istilu gre za visoko koncentrirani proizvod za ?iš?enje, ki ga po potrebi uporabljajte na naslednji na?in:
• Redno ?iš?enje: približno 100ml na 10l vode za 100m2 1-2l na 10l vode
• Temeljito ?iš?enje: Pri rednem ?iš?enju nanesite ?istilo na delovni pripomo?ek tako, da delovni pripomo?ek (npr. ?istilno metlo, bombažno krpo…) navlažite, vendar površine ne smete polivat. Dele, ki so mo?neje umazani, ro?no o?istite s pomo?jo bombažne krpe ali spužve.

Pogostost rednega ?iš?enja:

• Po potrebi
• V privatnih prostorih: 2-3krat mese?no
Temeljito ?iš?enje v primeru, ?e so na tleh opazne grde plasti negovalnih sredstev in so tla mo?no umazana, prepustite strokovnjaku. Nato površino obrišite s ?isto vodo, s ?imer odstranite ostanke ?istila, temeljito jo osušite in jo ponovno oskrbite z loš?ilom.
Pogostost temeljitega ?iš?enja:
• Po potrebi
• V privatnih prostorih: 1-2krat v roku 24 mesecev za 100m2