Skrb za parket

Les kot naravni proizvod

• Les kot naravni material diha. To pomeni, da les glede na pogoje okolja iz svoje okolice ?rpa vlago ali jo vanjo oddaja (ravnotežna vlažnost).
• Pri spremembi klimatskih pogojev v okolici se spremeni tudi vlažnost zraka in pojavi se nabrekanje ali kr?enje, kar imenujemo »delovanje« lesa.
•Zato nastanejo dimenzijske spremembe tal, ki posledi?no lahko povzro?ijo razpoke v spojih in ali izbokline.
• Naslednja tipi?na lastnost lesa so barvne variacije, ki so pri vsakem drevesu in za vsako podro?je rast druga?ne. Zato so možne barvne razlike znotraj posamezne proizvodne serije ali razli?nimi serijami.
• Na?eloma teh lastnosti ne smemo obravnavati kot negativne, ampak zgolj kot zna?ilnost lesa, ki je naravni material.

Preventiva

Svoje lesene površine oz. stopnice zaš?itite pred peskom, kamen?ki in vodo. Priporo?amo lovilnike nesnage oz. predprostor, kjer se o?isti osnovna nesnaga. Klobu?evinasti podstavki pod stoli in mizami prepre?ujejo nastanek prask. Pohištvo in druge predmete notranje opreme nameš?ajte previdno. Ko so tla položena, zaradi son?nega sevanja prihaja do zna?ilnih sprememb v barvi lesa, ki so odvisne od intenzivnosti virov svetlobe. Razli?ne vrste lesa se glede na vrste in obsega sprememb odzivajo razli?no, spekter pa obsega vse od porumenelosti preko potemnitve ter vse do obleditve. Pri vrstah lesa merbau, kambala, doussie (afzelia) in jatoba so te spremembe v barvah izrazitejše. ?e uporabljate stole s kolesi, jih je potrebno opremiti s standardnimi, mehkimi kolesi (tip W). Poleg tega v pisarnah priporo?amo uporabo ustreznih zaš?itnih podlog.

Koristni nasveti

Idealna klima za dobro po?utje ?loveka, pa tudi za naš asortiment parketov in stopnic, je približno 20°C in 50% relativne vlažnosti zraka. Da bi ?im prej bolj zmanjšali t.i. »delovanje« lesa, priporo?amo, da takšno idealno klimo v prostoru ohranjate preko celotnega leta. Priporo?amo, da v kurilni sezoni prostor ve?krat na hitro prezra?ite. Daljše zra?enje pozimi povzro?i še dodatno znižanje že tako nizke vlažnosti v prostoru, zaradi ?esar v lesu nastajajo razpoke.

V kurilni sezoni poskusite v prostor namestiti ?im ve? virov vlage. Pri tem je še posebej v pomo? uporaba vlažilcev zraka (izparilnikov) že ob za?etku kurilne sezone. Izogibajte se velikim nihanjem prostorskih klimatskih pogojev.

Kdaj je potrebno ?iš?enje?

Redno ?iš?enje ali ?iš?enje za vzdrževanje izvajajte vedno takrat, ko se lesena tla ali lesene stopnice umazane. Pri tem najprej s pomo?jo omela, š?etinaste krta?e ali sesalnika za prah odstranite grobo umazanijo. Umazanija v obliki prašnih zrnc in kamen?kov povzro?i praske na površini in jo zato potrebno tako odstraniti. Drobnejšo umazanijo ali prah lahko odstranite z navlaženo metlo ali krpo (kot bi jo vzeli iz pralnega stroja po kon?ani centrifugi). V vodo za brisanje dodajte ustrezno ?istilo za to vrsto obdelane površine. Lesenih tal ne polivajte z vodo. Redna nega je po nakupu vaših tal najboljša investicija!

ProVital predstavlja površino iz naravnih, rastlinskih surovin v svilnato mat zgledu z odprtimi porami.

VeÄŤ ...

ProActiv je površina s kon?nimi nanosom olja, izdelanega na osnovi rastlinskih naravnih olj, ki parketu/ stopnicam podarijo mat, naravni izgled por.

VeÄŤ ...

Tovarniško nanešen sistem za zatesnitev parketa je sestavljen iz 7 medsebojno prilagojenih plasti v rahlo sijajni izvedbi.

VeÄŤ ...