Klasi?ni parket

Klasi?ni parket je masivni parket, debeline 15 ali 21 mm, razli?nih širin in dolžin. Uporaba te vrste parketa sega dale? v preteklost, saj je stoletja veljal za edino obliko parketa. Z izborom desk ve?jih dimenzij lahko pri?arate tako imenovane »kme?ke pode«, polagate ga lahko v »ribjo kost« ali klasi?no v linijo z zamikom.

Parketi so namenjeni polnemu lepljenju na podlago ter na?eloma kasnejši obdelavi z brušenjem, lakiranjem ali oljenjem. Prostor, opremljen s klasi?nim parketom, daje prijeten ob?utek, tla so topla in prijetna. Ta vrsta parketa je lahko, zaradi svoje debeline, ve?krat obnovljena, ni pa primerna za polaganje na talno ogrevane estrihe. Zaradi masivne sestave in dimenzije je posebej ob?utljiv na nihanja zra?ne vlage v prostoru, saj deš?ice spreminjajo dimenzijo glede na stanje v prostoru, kar povzro?a nastanek rež med posameznimi elementi. V kolikor se odlo?imo za klasi?ni parket, moramo to, zaradi njegove debeline, upoštevati že pri izdelavi estrihov.