Masivni parket

MASIVNI PARKET je naložba za ve? generacij, saj je zaradi ve?je debeline primeren za ve?kratno brušenje – obnavljanje. Domu da pridih narave. Gotovi masivni parketi so razli?nih dimenzij. Dolžine se gibljejo med 400 in 1500 mm, širine od 82 do 150 mm in debeline od 18 do 20 mm. Parket je potrebno po celotni površini lepiti na tla. Vsi parketi so že brušeni in imajo kon?no obdelano površino. So lakirani ali oljeni, nekateri pa celo predhodno krta?eni ali ro?no skobljani. Poševno odrezani robovi desk dodatno poudarijo že tako izrazito živo lesno strukturo. Tehni?ni podatki dimenzije desk: razli?ne talno ogrevanje: neprimeren polaganje: polnopovršinsko lepljenje na tla življenjska doba: možnost ve?kratnega obnavljanja

Tehno oz. kant parket

Tehno oz. kant parket je masivni parket modernega videza, sestavljen iz 8-milimetrskih lamel lamelnega parketa, bo?no zloženega v vez 160 x 320 mm, debeline 23 mm, vez je zlepljen z lepilnim trakom. Zaradi svoje velike vzdržljivosti je primeren za stanovanjske in poslovne prostore. Ozke deš?ice zagotavljajo visoko dimenzijsko stabilnost in odpornost na obrabo.

VeÄŤ ...

Klasi?ni parket

Klasi?ni parket je masivni parket, debeline 15 ali 21 mm, razli?nih širin in dolžin. Uporaba te vrste parketa sega dale? v preteklost, saj je stoletja veljal za edino obliko parketa. Z izborom desk ve?jih dimenzij lahko pri?arate tako imenovane »kme?ke pode«, polagate ga lahko v »ribjo kost« ali klasi?no v linijo z zamikom.

VeÄŤ ...

Ladijski pod

Ladijski pod spada med tradicionalne talne obloge. Zanj je zna?ilen lesen pod iz smreke, jelke in hrasta. Z razvojem na podro?ju talnih polog se tudi ladijski pod ter drugi leseni podi obdelujejo z visoko tehnologijo. Neobdelan lesen pod je potrebno zaš?ititi, uporabite lahko ustreno olje za parket. Z izbrano obdelavo površine, ki jo lahko izberemo za svoj ladijski pod, ustvarimo razli?ne videze.

VeÄŤ ...

Lam parket

Lam parket je izpeljanka iz klasi?nega parketa. Je masiven parket, debeline 10 mm, širine 50/60 mm ter dolžine 250/350 mm, in položen nudi izgled klasi?nega parketa. Po navadi je brez peresa in utora in se ga ob montaži stikoma lepi na podlago ter kasneje obdeluje površino. Kot ve?ina parketov je tudi ta obnovljiv.

VeÄŤ ...

Lamelni parket

Lamelni parketi so masivni parketi, debeline 8 mm, sestavljeni iz manjših deš?ic. Osnovni izgled so kvadrati 160 x 160 mm, postavljeni v šahovsko polje. Ta oblika nam je najbolj poznana. Sestav deš?ic je lahko razli?en, npr. »angleški vez«, »staronemški vez«, deš?ice so lahko v liniji – »kant parket«,…

VeÄŤ ...